Våra affärsområden

Investering

Vi bygger en portfölj av bolag.

Affärsutveckling

Konsultuppdrag hos våra kunder.

Utbildning

Utbildningar på yrkeshögskolor.

Vad vi gör och våra ledord

Vad vi gör och våra ledord

Vår affärsidé är att bygga en portfölj av bolag genom att investera humankapital mot aktieandelar i affärsidéer och företag, samt att bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och utbildning.

Uppriktighet
Vi ska alltid vara uppriktiga mot våra kunder och partners för att bygga långsiktiga relationer. Vi tror på relationer där man är öppna med vad man står för och vad man tycker och tänker. Det ska finnas utrymme för olika åsikter.

Ödmjukhet
Vi ska möta varje uppgift och individ ödmjukt genom att behandla dessa med respekt, samtidigt som vi tar hänsyn till våra begränsningar. Människor ska behandlas med mottot att alla är lika mycket värda.

Drivkraft
Vi ska alltid sträva efter att maximera våra förmågor genom vår egna drivkraft. Entreprenörskap ska aldrig begränsas.

Vilka vi är

Vi, Eric Nilsson och Albin Carlsson, är grundarna av Bull Investment Group och det är också vi som står för humankapitalet.
Eric Nilsson
Eric Nilsson
Albin Carlsson
Albin Carlsson